Multi Venturi (Wet Scrubber) Sulu Yıkama Üniteleri

Endüstriyel üretim tesislerinden çevreye salınan zararlı atık baca gazlarını pulverize edilmiş su veya kimyasal sıvı yıkama solüsyonları kullanarak filtre ederler. Asidik, korozif ve sıcak gazların filtrelenmesi işini yüksek performansta yapma kabiliyetinde filtre cihazlarıdır.